Vedení účetnictví

Mgr. Marek Vlastník

Nabídka služeb - Obce

Nabízím kompletní zpracování účetnictví obce včetně měsíčních, čtvrtletních a ročních výkazů pro Krajský úřad, Finanční úřad, Okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, zpracování mezd a odměn, přípravu a zpracování rozpočtu obce, zpracování rozpočtových opatření, výkazů hospodaření, vyúčtování dotací a grantů, přípravy na audit hospodaření obce a všech dalších činností Obecního úřadu.

Mapa webu | 07/2007 vytvořil DA